گیربکس یکی از تجهیزات اصلی در راه اندازی خطوط تولید کارخانه ، پروژه های صنعتی ، انواع ماشین الات و صنایع مختلف از جمله (صنایع نساجی ، صنایع سنگین ، صنایع شیمیایی ، صنایع کشاورزی و…) و انتخاب گیربکس مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد برای انتخاب مناسب ترین گیربکس دانستن مواردی از جمله سرعت ورودی ، سرعت لازم خروجی ، گشتاور لازم خروجی و ….. الزامی است شما با دانلود کاتالوگ  گیربکس خورشیدی می توانید گیربکس مناسب خود را انتخاب کنید.


کاتالوگ جدید گیربکس خورشیدی 1402


کاتالوگ جدیدقسمت اطلاعات پایه و مشخصات فنی1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس براساس توان ورودی 1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس براساس تیپ1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت اندازه ورودی شافت1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت ابعادهزارخاری1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت اندازه ورودی الکتروموتور1401


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 1.5kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 2.2kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 3KW


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 4kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 5.5kwدانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 7.5kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 11kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 15kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 18.5kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 22kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 30kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت توان ورودی 37.5kw


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 65


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 105


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 210


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 310


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 510


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 710


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 810


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 1010


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 1700


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 2500


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 3500


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 6500


دانلود کاتالوگ جدید قسمت انتخاب گیربکس تیپ Sh 20000