Sh 105 L2 MC i51.84 E100

(1 بررسی مشتری)

19,700,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 1200

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 6

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی الکتروموتور و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را ملاحظه فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

حداکثر سرعت ورودی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 1200

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 6

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی الکتروموتور و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را ملاحظه فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L2

فلنجدار

MC

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E100

  1. فرشاد کریمی

    test

افزودن یک بررسی