Sh 65  L2  MP_UP  E100

15,000,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای  دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 800

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 5

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس خاص پایه داروفلنجدار با ورودی الکتروموتور و خروجی خاص با شافت مادگی تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد

دسته بندی ها: ,
طبقه-گیربکس

L2

فلنجدار

MP, UP

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E100

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “Sh 65  L2  MP_UP  E100”