Sh 65 L2 MC_UC E80

12,000,000 تومان

گیربکس خورشیدی شهباز Sh 65  L2  MC_UC  E80

حداکثر سرعت ورودی برای ‌دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 800 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 5 PTmax[KW]

حداقل نسبت برای این گیربکس یک طبقه تیپ65 برابربا i=12.32 حداکثر نسبت i=38.56

در صنایعی که دستگاه هایشان به گیربکس با ورودی الکتروموتور و شافت خروجی فلنجدار و پایه دارتک خار نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

دسته بندی ها: ,
طبقه-گیربکس

L2

فلنجدار

MC, UC

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E80

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “Sh 65 L2 MC_UC E80”