Sh 65 L1 MC_UC E80

10,200,000 تومان

گیربکس خورشیدی شهباز Sh 65  L1  MC_UC  E80

حداکثر سرعت ورودی برای ‌یک طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 800 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 8 PTmax[KW]

حداقل نسبت برای این گیربکس یک طبقه تیپ65 برابربا i=3.51 حداکثر نسبت i=6.21

در صنایعی که دستگاه هایشان به گیربکس با ورودی الکتروموتور و شافت خروجی فلنجدار و پایه دارتک خار نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

دسته بندی ها: ,
طبقه-گیربکس

L1

فلنجدار

MC, UC

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E80

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “Sh 65 L1 MC_UC E80”