Sh 3500 L2 FS k20

155,500,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای دو طبقه تیپ 3500 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 1500

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 3500 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 58000

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 3500 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 27

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی کتابی و خروجی هزارخاری مادگی دارد مورد استفاده قرار میگیرد

دسته بندی ها: ,
فلنجدار

FS

طبقه-گیربکس

L2

ورودی-گیربکس

کتابی K20

گارانتی

دارد

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “Sh 3500 L2 FS k20”