گیربکس خورشیدی Sh 310 L2 MC EXL100

54,000,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای  دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 5500

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 12

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنجدار ورودی 90  الکتروموتور و خروجی  شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 310 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

حداکثر سرعت ورودی برای  دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 5500

حداکثر توان گرمایی برای دو طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 12

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنجدار ورودی 90  الکتروموتور و خروجی  شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 310 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L2

فلنجدار

MC

ورودی-گیربکس

الکتروموتور EXL100

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی Sh 310 L2 MC EXL100”