گیربکس خورشیدی Sh 210 L3 FS i84.54 E100

28,000,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای سه طبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای سه  طبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 2250

حداکثر توان گرمایی برای سه طبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 5

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی الکتروموتور و خروجی  هزارخاری مادگی دارد مورد استفاده قرار میگیرد .
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 210 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

حداکثر سرعت ورودی برای سه طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای سه  طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 5500

حداکثر توان گرمایی برای سه طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 8

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی الکتروموتور و خروجی  هزارخاری مادگی دارد مورد استفاده قرار میگیرد .
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 310 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L3

فلنجدار

FS

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E100

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی Sh 210 L3 FS i84.54 E100”