گیربکس خورشیدی Sh 310 L1 MC M50

19,000,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای  یک  طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با 2000  n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای  یک طبقه تیپ  310 گیربکس خورشیدی برابر با 5500 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای یک  طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر  20 PTmax[KW]

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی شافت دار و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 310 را دانلود بفرمایید

دسته بندی:

حداکثر سرعت ورودی برای  یک  طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر با 2000  n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای  یک طبقه تیپ  310 گیربکس خورشیدی برابر با 5500 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای یک  طبقه تیپ 310 گیربکس خورشیدی برابر  20 PTmax[KW]

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی شافت دار و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 310 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L1

فلنجدار

MC

ورودی-گیربکس

M50

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی Sh 310 L1 MC M50”