گیربکس خورشیدی Sh 2500 L4 MC M50

113,500,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای  چهار  طبقه تیپ 2500 گیربکس خورشیدی برابر با 1400  n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای  چهار طبقه تیپ  2500 گیربکس خورشیدی برابر با 35500 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای چهار  طبقه تیپ 2500 گیربکس خورشیدی برابر با 7.5 PTmax[KW]

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی شافت دار و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 2500 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

حداکثر سرعت ورودی برای  چهار  طبقه تیپ 2500 گیربکس خورشیدی برابر با 1400  n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای  چهار طبقه تیپ  2500 گیربکس خورشیدی برابر با 35500 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای چهار  طبقه تیپ 2500 گیربکس خورشیدی برابر با 7.5 PTmax[KW]

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی شافت دار و خروجی شافت تک خار دارد مورد استفاده قرار میگیرد

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 2500 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L3

فلنجدار

MP

ورودی-گیربکس

شافت دار M

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی Sh 2500 L4 MC M50”