گیربکس خورشیدی سفارشی Sh 105 L1 MC w i7.2 HEBMR160

20,000,000 تومان

حداکثر سرعت ورودی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 1200

حداکثر توان گرمایی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 11

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی هیدروموتورسفارشی و خروجی شافت تک خار سفارشی دارد مورد استفاده قرار میگیرد .
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

حداکثر سرعت ورودی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با n1max[min] 2000

گشتاور خروجی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با T2max[Nm] 1200

حداکثر توان گرمایی برای یک طبقه تیپ 105 گیربکس خورشیدی برابر با PTmax[KW] 11

در صنایعی که دستگاه شان نیاز به گیربکس فلنج دار ورودی هیدروموتورسفارشی و خروجی شافت تک خار سفارشی دارد مورد استفاده قرار میگیرد .
برای اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ 105 را دانلود بفرمایید

طبقه-گیربکس

L1

فلنجدار

MC

ورودی-گیربکس

هیدرو موتور HE

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی سفارشی Sh 105 L1 MC w i7.2 HEBMR160”