گیربکس خورشیدی فلنجدار Sh 210 L2 FS E132

24,000,000 تومان

گیربکس خورشیدی فلنجدار با خروجی هزارخاری مادگی تیپ 105 دوطبقه ورودی الکتروموتور Sh 210 L2 FS E132
حداکثر سرعت ورودی برای دوطبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]
حداکثر گشتاور خروجی برای دوطبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با 2250    T2max[Nm]
حداکثر توان گرمایی برای دوطبقه تیپ 21- گیربکس خورشیدی برابر با 6 PTmax[KW]
حداقل نسبت برای این گیربکس دوطبقه تیپ105 برابربا i=11.61 حداکثر نسبت  i=35.89
درهمه صنایع که دستگاه هایشان وردودی الکتروموتور و خروجی هزارخاری مادگی نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ210 را دانلود بفرمایید

دسته بندی ها: ,

گیربکس خورشیدی فلنجدار با خروجی هزارخاری مادگی تیپ 105 دوطبقه ورودی الکتروموتور Sh 210 L2 FS E132
حداکثر سرعت ورودی برای دوطبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]
حداکثر گشتاور خروجی برای دوطبقه تیپ 210 گیربکس خورشیدی برابر با 2250    T2max[Nm]
حداکثر توان گرمایی برای دوطبقه تیپ 21- گیربکس خورشیدی برابر با 6 PTmax[KW]
حداقل نسبت برای این گیربکس دوطبقه تیپ105 برابربا i=11.61 حداکثر نسبت  i=35.89
درهمه صنایع که دستگاه هایشان وردودی الکتروموتور و خروجی هزارخاری مادگی نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کاتالوگ تیپ210 را دانلود بفرمایید

فلنجدار

FS

طبقه-گیربکس

L2

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E132

گارانتی

دارد

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “گیربکس خورشیدی فلنجدار Sh 210 L2 FS E132”