Sh  65  L1  MP_UP E100

13,200,000 تومان

گیربکس خورشیدی شافت خروجی فلنجدارو پایه دارمادگی تک خار فلنجدار با شافت خروجی تک خار Sh  65  L1  MP_UP E100

تیپ 65  یک طبقه  ورودی الکتروموتور

حداکثر سرعت ورودی برای یک طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای یک طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 800 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای سه طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 8 PTmax[KW]

حداقل نسبت برای این گیربکس یک طبقه تیپ65 برابربا i=3.51 حداکثر نسبت i=6.21

در صنایعی که دستگاه هایشان به گیربکس با ورودی الکتروموتور و شافت خروجی فلنجدارو پایه دارمادگی تک خار نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

دسته بندی ها: ,

گیربکس خورشیدی شافت خروجی فلنجدارو پایه دارمادگی تک خار فلنجدار با شافت خروجی تک خار Sh  65  L1  MP_UP E100

تیپ 65  یک طبقه  ورودی الکتروموتور

حداکثر سرعت ورودی برای یک طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 2000 n1max[min]

حداکثر گشتاور خروجی برای یک طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 800 T2max[Nm]

حداکثر توان گرمایی برای سه طبقه تیپ 65 گیربکس خورشیدی برابر با 8 PTmax[KW]

حداقل نسبت برای این گیربکس یک طبقه تیپ65 برابربا i=3.51 حداکثر نسبت i=6.21

در صنایعی که دستگاه هایشان به گیربکس با ورودی الکتروموتور و شافت خروجی فلنجدارو پایه دارمادگی تک خار نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

فلنجدار

MP, UP

طبقه-گیربکس

L1

ورودی-گیربکس

الکتروموتور E100

گارانتی

دارد

تا کنون دیدگاهی ثبت نشده .

اولین نفر برای بررسی باشید “Sh  65  L1  MP_UP E100”