چرا باید درون گیربکس های صنعتی از روغن  استفاده کنیم؟

روغن درون گیربکس خورشیدی نقش مهمی درحفاظت قطعات و خنک کاری آن ها دارد؛ این روغن  به عنوان یک ماده ضدسایش عمل کرده و از اصطکاک بین قطعات و نیز با جذب  و انتقال  حرارت درون گیربکس از افزایش دما و خطر آسیب به قطعات جلوگیری می کند.

روغن مورد استفاده درگیربکس صنعتی با کاهش اصطکاک و سایش بین قطعات باعث کاهش آسیب هایی مانند ساییدگی، خوردگی و زنگ زدگی می شود به این ترتیب عمر مفید گیربکس افزایش پیدا می کند.

روغن در گیربکس خورشیدی کمک می کند تا صداهای ناشی از اصطکاک قطعات کاهش یابد و عملکرد آرامتری را فراهم کند.

در نظر داشته باشید که روغن گیربکس در مرحله اول پس از 100 و درمراحل بعدی پس از 1000 ساعت کارکرد باید تعویض گردد.

به صورت کلی استفاده از روغن در گیربکس صنعتی از جهات مختلفی مانند عملکرد، حفاظت و صدا تاثیر مثبتی دارد اما بهتر است دستورالعمل تولیدکننده و توصیه های فنی را درمورد نوع و میزان روغن مورد استفاده دنبال کنید.

انتخاب روغن گیربکس خورشیدی

مناسبت ترین روغن گیربکس خورشیدی روغن بهران بردبار 220 و معادل آن است. این روغن عمومی است و با آب و هوای مختلف سازگار می باشد.

SHELL MOBIL ESSO FUCHS TOTAL بهران پارس ایرانول
OMALA OIL SEREIES MOBIL GEAR XMP ESSO SPARTAN ALPHA SP CARTER بردبار220 نیسان IG

چرا نوع روغن گیربکس  بسیار حائز اهمیت است؟

نوع روغن گیربکس خورشیدی بسیار حائز اهمیت است زیراتاثیر زیادی بر عملکرد و عمر مفید گیربکس دارد؛هرچقدر روغن رقیق تر باشد نفوذ روغن بین قطعات بیشتر و روغن به همه جای گیربکس می رسد.

 از آنجایی که تعداد چرخ دنده های گیربکس خورشیدی زیاد است اگر روغنی مثل واسکازین استفاده کنید به جهت غلظت بالای آن، روغن درحال چرخش باعث ایجاد حباب می شود و این حباب ها مانع از نفوذ روغن به تمام قطعات گیربکس می شود و در نهایت خرابی گیربکس به بار می آید.

چه میزان روغن درون گیربکس ریخته شود؟

درون گیربکس های خورشیدی درشرایط نصب به حالت افقی روغن ریخته شود تا از پیچ روغن سرریز شود.

 

درون گیربکس های خورشیدی درشرایط نصب حالت عمودی نیاز به مخازن روغن می باشد و همچنین گیربکس هایی که در دمای

بالایی قراردارند علاوه بر مخزن روغن، نیاز به یونیت خنک کننده هم وجود دارد.

مخزن انبساط کوچک کمتر از 1 لیتر و مخزن انبساط بزرگ 2.5 لیتر می باشد.

چرا گیربکس خورشیدی نیاز به یونیت خنک کننده دارد؟

حجم چرخ دنده های درون گیربکس نسبت به فضای گیربکس خیلی زیاد است و باعث می شود روغن کمتری داخل گیربکس  بماند.

در فرآیند عملکرد گیربکس خورشیدی به دلیل انتقال قدرت و تبدیل انرژی، گرما  تولید می شود، یونیت خنک کننده توسط یک پمپ روغن گرم شده را از طریق رادیاتور خنک می کند تا به گیربکس برگردانده شود.

پس با حفظ دمای بهینه طول عمر روغن زیاد، از خطر سوختگی روغن وقطعات داخلی و خارجی جلوگیری و به عمرمفید گیربکس و کاهش خرابی ناشی از دمای بالا کمک می شود.

نحوه اتصال یونیت خنک کننده به گیربکس خورشیدی

 با استفاده از یک شلنگ، خروجی گیربکس را به ورودی رادیاتور متصل می کنیم تا از طریق پمپ مکش انجام شود، روغن وارد دستگاه خنک کننده می شود و با کمک رادیاتور روغن  خنک می شود.

از طریق شلنگ، خروجی رادیاتور و ورودی گیربکس به هم متصل و در نهایت روغن خنک شده به گیربکس بازگردانده می شود.

گیربکس خورشیدی فلنجدار شهباز

کاربردهای گیربکس خورشیدی

icon

آب و فاضلاب

icon

آب و فاضلاب

icon

صنایع کشاورزی

icon

صنایع کشاورزی

icon

صنایع سنگین

icon

صنایع سنگین

icon

صنایع غذایی

icon

صنایع غذایی

icon

صنایع شیمیایی

icon

صنایع شیمیایی

icon

صنایع سنگ و معدن

icon

صنایع سنگ و معدن

icon

صنایع نساجی

icon

صنایع نساجی

icon

صنایع دریایی

icon

صنایع دریایی